Tình hình trong tỉnh
Số ca nhiễm
7
Đang điều trị
6
Khỏi
0
Tử vong
1
Tình hình toàn quốc
Số ca nhiễm
1.022
Đang điều trị
406
Khỏi
588
Tử vong
27
Khu vực cách ly tập trung Khu vực cách ly tập trung
Khu vực phong tỏa tạm thời Khu vực phong tỏa tạm thời
Bệnh nhân F0 Bệnh nhân F0
Diện tiếp xúc F1 Diện tiếp xúc F1
Diện tiếp xúc F2 Diện tiếp xúc F2
Diện tiếp xúc F3 Diện tiếp xúc F3
Diện tiếp xúc F4 Diện tiếp xúc F4
Gửi email
Về đầu trang